Folder - Rzeki łączą narody

Folder "Rzeki łączą narody" (4,41 MB)

 
Polecamy wyświetlanie folderu w układzie 2-stronicowym.
W tym celu w programie Adobe Reader należy wybrać:
Widok > Wyświetlanie strony > Dwie strony


Folder został wydany w ramach projektu „Rzeki łączą narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania – promocja szlaków wodnych Litwy i Polski”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” 2007-2013, Ceu 3: Europejska Współpraca Terytorialna.

 
Terminarz