Kontakt Szukaj Mapa serwisu Strona główna  

Logowanie

Login:
Hasło:

OGŁOSZENIA

Strategia Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007-2015 2011-09-22


Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2007 r. uchwalono Strategię rozwoju Gminy Pisz na lata 2007-2015. Dokument ten jest obszernym opracowaniem analizującym aktualną sytuację społeczno – gospodarczą gminy oraz pokazuje kierunki i możliwości jej rozwoju.
Strategia wyróżnia  cele obszary działań:

- rozwój turystyki poprzez tworzenie kompleksowych, różnorodnych produktów turystycznych, na bazie podstawowych zasobów, jakimi są walory naturalne gminy. Stworzenia piskiego rynku turystycznego, a także spójnego systemu informacji wzajemnej i promocji turystycznej w celu zajęcia przez Pisz miejsca w pierwszej piątce najatrakcyjniejszych centrów turystyki mazurskiej i bycia niekwestionowaną bramą do Mazur.

- rozwój gospodarki poprzez stworzenie optymalnych warunków do rozwoju lokalnych firm oraz do powstawania nowych podmiotów gospodarczych w Piszu, a także nawiązanie ścisłej, wielopoziomowej współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi piskich przedsiębiorców a władzami samorządowymi.

- poprawa jakości życia mieszkańców m.in. poprzez stworzenie z Gminy Pisz silnego ośrodka oświatowego umożliwiającego mieszkańcom aktywny udział w życiu społecznym i gospodarczym regionu i kraju, oraz rozwój działalności kulturalnej promującej Gminę Pisz i przyciągającej na jej obszar osoby z całej Polski. Priorytetem jest poprawa warunków bytowych  mieszkańców.

Obecnie poddajemy dokument konsultacjom społecznym. Oczekujemy na Państwa uwagi, pomysły, sugestie. Strategia będzie w miarę potrzeb uzupełniania i aktualizowana.

Jan Alicki
Burmistrz Pisza

Strategia Rozwoju Gminy Pisz na lata 2007-2015

Urząd Miejski w Piszu powered by: cms edito
realizacja: ideo