Kontakt Szukaj Mapa serwisu Strona główna  

Logowanie

Login:
Hasło:

OGŁOSZENIA

Karta Dużej Rodziny 2014-06-17


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępne są tutaj: www.rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać
w Urzędzie Miejskim w Piszu
w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki
12-200 PISZ, ul. Gustawa Gizewiusza 5 (pok. 55)Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku

Urząd Miejski w Piszu powered by: cms edito
realizacja: ideo